Kort sagt, lørdag 23. november
25. november 2019
Landsskogtakseringen i Norge er 100 år
25. november 2019

Shell med finansiell støtte til bioråolje-fabrikk i Åmli

Norske Biozin Holding har inngått en avtale med Shell om finansiell støtte – for å få bygget et fullskala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli, Aust-Agder.

Shells økonomiske bidrag skal gå til forstudien av prosjektet, understreker det Sandefjord-baserte selskapet i en pressemelding. De samlede investeringene for anlegget er anslått til 3,5 milliarder kroner.

Stort økonomisk løft

På forsommeren tildelte Innovasjon Norge 30 millioner kroner til forprosjekteringen av Åmli-fabrikken, gjennom den såkalte Miljøteknologiordningen. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4,85 millioner kroner som gikk til gjennomføring av konseptutviklingen, opplyser selskapet.

Forprosjekteringen skal være avsluttet tidlig i 2021. Den anslåtte kostnaden for denne fasen av prosjektet ligger på 250 millioner kroner.

Kan erstatte fossilt drivstoff

Planen er at produksjonsanlegget i Åmli skal omdanne råstoff fra skog (som skogsrester og biprodukter fra sagbruk) til såkalt avansert andregenerasjons bioråolje – Biozin®.

Biodrivstoffet vil kunne erstatte fossilt drivstoff i alt fra privat- og lastebiler og anleggsmaskiner til båter og fly.

Shell-teknologi

Biozin Holding AS har valgt Shells IH2®-teknologi til konverteringsprosessen, forutsatt at den passerer endelig teknologikvalifisering, opplyser selskapet. Den er utviklet av Shell Catalysts & Technologies som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell.

I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding «videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget», heter det videre.

1.000 tonn biomasse per dag

Når det første Biozin-anlegget er i drift, vil den kunne konvertere rundt 1.000 tonn tørket biomasse per dag. Bioråoljen kan så raffineres, og eventuelt blandes, før den distribueres som et renere drivstoff.

Veien til et renere energisystem

– Vi er meget tilfreds med denne avtalen som gir oss et viktig bidrag til å realisere et full-skala produksjonsanlegg, sier Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS.

Og Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell, siteres på følgende:

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem.