Markant økning i eksporten – dører og bad med størst vekst
19. august 2020
Et av Europas største næringsbygg i massivtre
20. august 2020

Siv og NHO vil at det skal bli lettere for Vegard å drive bedrift: Har pengene bundet opp i maskiner, skrap og bygg

Onsdag var Siv Jensen på en liten mini-turne i Innlandet. I Ringsaker var hun først på Bergshøgda, der Frp-lederen tok til orde for at innkrevingen av bompenger på sidevegsbommene på Bergshøgda og Vien må utsettes i to år, og lovte på stedet at sidevegsbommene blir tema da forhandlingene om neste års statsbudsjett snart skal i gang.

Så gikk turen til Stensli gjenvinning i Brumunddal, der daglig leder Vegard Stensli viste Jensen og Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet, rundt på anlegget. Årlig blir om lag 30 000 tonn skrap og skrot håndtert her.

Tema for dagen var formuesskatt på arbeidende kapital, det vil si skatt som private bedrifter blant annet betaler på verdien av bygninger, maskiner, varelager og som eksemplifisert hos Stensli: på verdien av skrotet som ligger i digre hauger.

– For veldig mange bedrifter er det ikke slik at man har masse penger i banken. Pengene er, som her, investert og bundet opp i maskiner og skrot, sier Jensen.

Dårligere rammevilkår

Det blir sagt at i mange bedrifter må eierne ta ut utbytte for å klare å betale formuesskatt, noe som tapper bedriftene for egenkapital. Det blir også pekt på det faktum at bedrifter med utenlandske eiere slipper å betale formuesskatt, noe som gjør at rammevilkårene blir bedre for dem enn norsk- og lokaleide bedrifter som Stensli gjenvinning. Det er en frykt for at eierskapet til norske bedrifter havner på utenlandske hender på grunn av dette.

– Norsk privatkapital er annenrangs. Det må være bedre at det er lokalt eierskap som bidrar til samfunnet, sier Stensli, som er en av dem som må ta ut utbytte for å betale formuesskatt.

– Formuesskatten for 2019 for meg, ble kroner 610 000. Jeg må ta utbytte på cirka 900 000 for å dekke det, sier han.

– De pengene skulle du hatt til å investere i bedriften, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp).

– Må hjelpe bedriftene

Krisen med koronaviruset gjør at mange bedrifter sliter eller har slitt. Jensen understreker at dette er en skatt som ikke tar hensyn til om inntektene er redusert.

– Dette er en skatt bedriftene må betale uansett om det går bra eller dårlig, sier Frp-lederen.

Regjeringen har nylig gitt noe skattelette for formuesskatten på arbeidende kapital, men NHO ber nå Stortinget om ytterligere grep for å bidra til å skape og bevare arbeidsplasser. Regiondirektør Jon Kristiansen mener skatten må fjernes helt, i alle fall for dette året og det neste.

– Både for at bedriftene skal komme seg igjennom krisen, og for å utvikle bedriftene, sier han, og kaller det distriktspolitikk i praksis.

Til Ringsaker Blad bekrefter Siv Jensen at formuesskatten på arbeidende kapital vil bli et tema når forhandlingene om neste års statsbudsjett snart tar til med mindretallsregjeringen.

– Vi har programfestet at vi vil fjerne den over tid, og vi kommer til å fortsette kampen mot formuesskatten, og særlig på arbeidende kapital, sier hun, og avslutter:

– Mitt poeng er ikke at vi skal drive kunstig åndedrett, men vi må sørge for gode rammebetingelser og hjelp til vårt eget næringsliv i en vanskelig fase.

Dette ber NHO Stortinget om:

Jensen vil bruke sidevegsbommer som forhandlingskort for statsbudsjettet