Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.
19. august 2020
Siv og NHO vil at det skal bli lettere for Vegard å drive bedrift: Har pengene bundet opp i maskiner, skrap og bygg
20. august 2020

Markant økning i eksporten – dører og bad med størst vekst

Dette sier styreleder Ole Olsen i en kommentar til eksport- og importtalene for norsk trevarebransje for første halvår 2020.

 

Statistikken omfatter kategoriene dører, vinduer, garasjeporter, karmer, kjøkken, garderobeskap, bad og trapper, og viser en samlet eksport innen disse områdene på godt og vel 165 millioner kroner for første halvår i år.

 

– Samme periode i fjor ble det eksportert for litt over 142 millioner kroner. Dette innebærer altså en eksportvekst på 16 prosent, og dette er absolutt tall som vi kan glede oss over.

 

Innen kategorien innerdører har eksporten økt med 63 prosent sammenlignet med i fjor, fra godt og vel 40 millioner kroner til 66 millioner kroner. Også på ytterdører er det en markant vekst (40 %) i eksporten sammenlignet med første halvår i fjor.

 

– Også innen kjøkken og bad ser vi en markant økning i eksporten i forhold til i fjor. Samtidig ser vi en markant nedgang i eksporten av vinduer, men vi skal likevel glede over en betydelig samlet vekst i eksporten fra norske trevareprodusenter, kommenterer styrelederen i Norske Trevarer.

 

Tallene for første halvår viser samtidig en vekst på 10 prosent i importen i de samme kategoriene, trass i en markant nedgang i importen på bad og trapper. Også disse tallene gjelder for første halvår 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

 

Mens den samlede eksporten i de nevnte kategoriene var på godt og vel 165 millioner, var de tilsvarende tallene for import på nærmere 2,5 milliarder kroner! Veksten var størst innen bad og garderobeskap, der Norge hadde en samlet import på nærmere 500 millioner kroner.

 

– Det er altså veldig langt igjen før vi eksporterer like mye som vi importerer, men vi gleder oss over at veksten i eksporten er betydelig høyere enn veksten i importen, sier styreleder Ole Olsen i Norske Trevarer.

 

 

Kilde: www.norsketrevarer.no