Flere vil bygge skogsveger
14. mai 2019
FSC- ett viktigt skydd för svenska skogen
15. mai 2019

Skogeierne får 55 kroner mer for kubikkmeteren

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

DEL

Valdres : I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter, noe som er 55 kroner mer enn i 1. kvartal 2018. Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkninga.

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2019, en vekst på 6 prosent. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 20 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Høg pris på massevirke

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 8 og 7 prosent. Dette gir en pris på henholdsvis 539 og 494 kroner per kubikkmeter.

Eksporterte 948.000 kubikkmeter

Det ble eksportert 948 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2019. Sammenlignet med 1. kvartal 2018 er det en økning på 64 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.

67 millioner i Valdres

SSB har foreløpig ikke lagt fram 2018-tall for de enkelte kommuner, men avvirkninga i Valdres viser seg å være forholdsvis stabil. I de seks valdreskommunene ble det i 2017 avvirket i overkant av 203.000 kubikk med tømmer til en samlet bruttoverdi på 67,1 millioner kroner ifølge statistikkbanken til SSB.