Kampen om Moelven-kontrollen: – En fiendtlig handling
3. januar 2020
Blir største eier i Moelven
3. januar 2020

Skogeierne tar kontroll over Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA.

Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA.

DEL – Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier ASA til et nytt selskap – Skog Holdco AS. Glommen Mjøsen Skog SA har ifølge aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. Nå benytter vi oss av denne forkjøpsretten, sier adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA i en pressemelding.

Beslutningen om å utøve forkjøpsrett vil uansett bety at skogselskapet utløser tilbudsplikten på de øvrige aksjene i selskapet. Hvor stor eierandel Glommen Mjøsen Skog SA til slutt vil få kontroll over i Moelven Industrier ASA, vil være avhengig av hvordan AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA forholder seg til denne beslutningen.

– Glommen Mjøsen Skog SA er forberedt på at sluttresultatet blir at man eier alt fra litt over 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA til nesten 100%.

Glommen Mjøsen Skog SA har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier ASA, et selskap med god lønnsomhet som har framtiden foran seg.

Vi ønsker å forbli i den rollen, sier Nordtun.

Industrilokomotivet i Innlandet

– Dette vil innebære at vi får den største aksjeposten i dette industrilokomotivet i Innlandet. Skogbruket er særdeles avhengig av en konkurransedyktig og framtidsrettet sagbruksnæring, kommenterer Gunnar A Gundersen, næringspolitisk direktør i Glommen Mjøsen Skog SA til Glåmdalen.

Han sier at skogeierforeningene har vært med på en eventyrlig reise med Moelven Industrier dette årtusenet – siden finnene satt som hovedeiere. Det har vært en positiv og fin utvikling, og Gundersen mener at skogeierne lokalt vil være tjente med å ta kontrollen i selskapet.

Administrerende direktør mener at det er naturlig Glommen Mjøsen Skog SA å se etter partnere.

– Allskog SA har bekreftet at de vil delta. Vi arbeider for at våre andelseiere kan investere sammen med oss i Moelven Industrier ASA. Vi mener også at Moelven Industrier ASA, som et av industrilokomotivene i Innlandet, er best tjent med at Glommen Mjøsen Skog SA fortsetter å ta det ansvaret vi har tatt helt siden 90-tallet, sier Nordtun.

Verdsatt til drøye to milliarder

Aksjene i Moelven Industrier ASA er i henhold til avtalen med Skog Holdco AS priset til 16,50 kr/aksje. Dette verdsetter hele Moelven Industrier ASA til drøye 2 milliarder kr, noe som er under bokført verdi på egenkapitalen i selskapet.

– Styret i Glommen Mjøsen Skog SA har også vurdert å ikke utløse forkjøpsretten. Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling. Dette mener styret at andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA ikke er tjent med, sier styreleder Terje Uggen.

– Administrasjonen fikk derfor i oppdrag å bruke førjulstiden og romjula på å finansiere kjøp. Det har vært jobbet godt og styret er svært tilfreds med at vi er rustet for ethvert utfall av den videre prosessen. Styret var derfor enstemmig i sitt vedtak om å benytte denne muligheten, avslutter Uggen.

Transaksjonen vil kreve godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Kort om Glommen Mjøsen Skog SA:

Glommen Mjøsen Skog SA har til sammen en årsomsetning på 2 milliarder kroner, 7200 andelseiere og en tømmeromsetning på 3 millioner kubikkmeter (inklusive datterselskaper).

Dette tilsvarer nær 30 prosent av den totale tømmeromsetningen i Norge.

Glommen Mjøsen Skog SA har 140 ansatte, hovedkontor på Elverum i nye Innlandet fylkeskommune og Gudmund Nordtun er administrerende direktør i selskapet.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev