– Det eneste som er sikkert, er at Moelven vil bli påvirket av pandemien
12. mai 2020
Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog
14. mai 2020

Skogfondskalkulatoren oppdatert med de nyeste skattereglene!

Det er stadig justeringer i skattereglene for skogbruket. Siste endringer var at kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond. Dette er det motsatte av det som tidligere praksis.

For at skogfondskalkulatoren – www.skogfondskalkulator.no – skal gi riktig resultat blir denne løpende oppdatert!

 

 

Kilde: www.skogkurs.no