Priserna på skogsmark stiger
29. november 2018
Skånsomme lassbærere for bæresvak mark
1. desember 2018

Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen

 

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

 

Pressemelding:

 

Felles brev om ulveforvaltningen til Erna Solberg fra lederne i tolv organisasjoner.
Lederne i de tolv organisasjonene i Naturbruksalliansen har i dag sendt et felles brev til Erna Solberg om forvaltningen av ulv i Norge. Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes. Dette innebærer at rovviltnemdenes vedtak om å tillate felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen kommende vinter må opprettholdes av Klima- og miljødepartementet.

 

Selv ikke et uttak på tre flokker vil bringe bestanden ned på bestandsmålet etter endt jakt. «Dersom det kommende vedtaket innebærer uttak av mindre enn tre flokker vil det være helt uakseptabelt for våre organisasjoner, og vil bli oppfattet som ren symbolpolitikk» sier Gunnar Gundersen, leder i Naturbruksalliansen.

 

Ulvebestanden ligger i dag godt over bestandsmålet for ulv i Norge på 4-6 familiegrupper. Den høye ulvebestanden medfører store konsekvenser for beitenæring, jakt- og friluftsinteresser og befolkningen generelt i de mest belastede områdene.
Kopi av brevet følger vedlagt.

 

Kontaktpersoner for Naturbruksalliansen:

 

Gunnar A. Gundersen, leder: gg@glommen.no, mob. 901 84 759

 

Anne Gjerlaugsen Delphin, sekretær, anne.delphin@naturbruksalliansen.no, mob. 926 61 138

 

Pressemeldingen kan leses her: Pressemelding brev om ulv til statsministeren