Et problem at vitenskap og politikk blandes i diskusjonen om skogbruk og skogvern
17. desember 2021
Landbruksdirektoratet med egen nettside om stormfelt skog
21. desember 2021

Landbruks- og matdepartementet kommer med ny veileder om landbrukseiendom i dødsbo

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut veileder for den nye bestemmelsen i arveloven. Veilederen skal sørge for at kommuner og statsforvaltere lettere skal ta den nye lovbestemmelsen i bruk, og sikre en enhetlig praksis. Formålet med lovendringen er å sikre at landbrukseiendommer fort blir tatt i bruk igjen.

 

– Driften av eiendommen, og omliggende eiendommer kan påvirkes negativt når det ikke er en aktiv eier. Det er derfor viktig å stimulere til at produktive landbrukseiendommer ikke blir værende i dødsbo over lang tid. Jeg er derfor glad for at regelen nå trer i kraft og at vi har fått på plass en veileder, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 

Bestemmelsen gjelder for landbrukseiendommer med fem eller mer dekar jordbruksareal, eller 25 eller mer dekar produktiv skog. Fristen gjelder fra dødsfallet.

 

Veilederen finner du her.