Tilskudd til miljøtiltak i skog 2024
28. april 2024
Næringspolitisk sjef sykemeldt
5. mai 2024

Rekordhøyt antall søkere til skogfag 

Man inspecting trees in forest

NMBU kunne forrige uke melde at de har mottatt sitt høyeste antall førsteprioritetssøkere på bacheor i skogfag. 

 

Ifølge NMBU har 82 søkere i år satt bachelor i skogfag som førsteprioritet. Totalt har NMBU mottatt 346 søknader på bachelor i skogfag. For masterprogrammet har NMBU mottatt 47 søknader på skogfag totalt. 20 av disse har skogfag som førsteprioritet.  

 

Oversikt over utviklingen i antall søknader: 

 

 

Svært gledelig utvikling 

 

Skogbruket har lenge vært bekymret for rekruttering i alle ledd av skogbruket, sier NORSKOGs administrerende direktør Arne Rørå.  

 

– Det er derfor svært hyggelig å se at søkningen til treårig bachelor i skogbruk er meget høy i år. Forhåpentlig gir dette også økning i antall utdannede med master om fem år. 

 

Kompetent arbeidskraft må sikres 

 

Skogbruket i Norge er en primærnæring med stor betydning for både økonomi, distriktspolitiske hensyn, klima og bruk av natur. I 2022 ble det avvirket ca. 11,6 mill m3 tømmer, til en verdi av 6 mrd. kroner, og skogsektoren omsetter for om lag 50 mrd. kroner, og er en av våre viktigste næringer.   

 

Antall skogsarbeidere og funksjonærer har dessverre gått drastisk ned siden 1970-tallet. Det samme har antallet utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen skogbruk. 

 

– For å sikre best mulig forvaltning av skogressursene må ansatte i skognæringen ha den rette kompetansen, og økningen i antall søknader som NMBU her melder om er svært viktig. Vi ser frem til å følge studentene som i høst begynner sine skogfagstudier ved NMBU, og til å ønske dem velkommen til en av våre viktigste næringer etter fullførte studier, avslutter Rørå.