Rekordhøyt antall søkere til skogfag 
30. april 2024
Revidert nasjonalbudsjett: – Få store endringer, men kutt i klimatiltak i skog  
15. mai 2024

Næringspolitisk sjef sykemeldt

NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold skal 6. mai utføre en kneoperasjon som medfører sykemelding.

 

Løvenskiolds sykemeldingsperiode varer i utgangspunktet seks uker.

 

Næringspolitisk rådgiver vikarierer

 

NORSKOGs næringspolitiske rådgiver Kristine Jacobsen vil i sykemeldingsperioden overta Løvenskiolds arbeidsoppgaver.

 

Alle henvendelser som normalt ville gått til Løvenskiold skal derfor frem til og med 16. juni rettes til Jacobsen. Kontaktinformasjon til Kristine Jacobsen finner du på vår ansatt-side.

 

Vi vil informere våre medlemmer om eventuell forlenging av Løvenskiolds sykemelding.