Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.
3. mars 2020
NORTØMMER i gang med «nye» StanForD 2010
5. mars 2020

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene, og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift. Notatet presenterer dagens system med et kontinutetsprinsipp, der arv beskattes ved realisering, og tar til orde for at dette prinsippet fortsatt bør være sentralt i beskatningen av arv og gaver.