Norsk skognæring hardt rammet av pandemien
26. mars 2020
Ber turfolk droppe båltenning
30. mars 2020

Ekstra midler til skogplanting!

Foto: LMD

 

 

Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner.

 

 

Koronasituasjonen gjør at skogbruket ikke vil få inn den utenlandske arbeidskraften som normalt utfører planting.  Vi er godt fornøyd med at LMD har vist handlekraft og raskt kommet opp med en pakke som avlaster merkostnader til opplæring og oppfølging av mer uerfaren norskarbeidskraft og dermed gjør det mulig for skogbruket å få ut mellom 25 og 30 millioner planter i vår sier Arne Rørå, adm direktør i NORSKOG.

Det vi også må ha på plass i tillegg er virkemidler som gjør det mulig å holde det norske korpset av skogsentreprenører i gang samt sikre likviditet i sagbruksindustrien.  

 

Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til store utfordringer med hvordan næringen skal få gjennomført den planlagte skogplantingen i vår. Landbruks- og matdepartementet legger med dette til rette for at skognæringen likevel skal få økonomi til å gjennomføre denne plantingen.

Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020. Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til usikkerhet om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt. Skognæringen peker på at det ved bruk av annen arbeidskraft tilkommer kostnader til rekruttering, opplæring og ekstraordinær oppfølging i felt. 

– Vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn koronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er utfordringen knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting.Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes. Et ekstra plantetilskudd håper jeg vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Tiltaket vil bidra til at skogplanteskolene kan holde aktiviteten oppe.

 

Les saken fra LMD her:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-covid-19—ekstraordinart-tilskudd-til-skogplanting-varen-2020/id2695541/