Kommisjonen har planer å om etablere en ekspertgruppe, og skal drøfte tiltak for å redusere klimagassutslippet i sektoren, og øke opptaket i jord og skog på senere landbruksministermøter i 2022. De planlegger også å etablere ordninger der jord- og skogbrukere får betalt dersom de iverksetter disse klimatiltakene. For å sikre at dette blir gjennomført på en ordentlig måte, skal de etablere et sertifiseringssystem knyttet klimagassutslipp og karbonbinding i jord- og skogsektoren.