Norske Skog melder oppbud
19. desember 2017
Nye kvalitetskrav til sagtømmer
20. desember 2017

Godt med en avklaring på Norske Skog!

NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG.

Christian Anker-Rasch ble nok en gang gjenvalgt som styreleder for NORSKOG.

 

NORSKOG  synes  det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG. Vårt tømmerselskap NORTØMMER, har valgt å prioritere Norske Skog som kjøper av tømmer i en krevende periode for å yte vårt bidrag til å sikre fortsatt drift.

«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene nå får nye eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.  Skal disse to fabrikkene være avtakere av norsk råstoff i framtida så trenger vi eiere som vil investere i å utvikle fabrikkene og nye produkter.

«La oss håpe og tro at det som nå har skjedd rundt Norske Skog er startskuddet på en ny og fremgangsrik periode», avslutter Christian Anker-Rasch.