Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.
11. mai 2021
Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser
11. mai 2021

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere. NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.

Foto: LMD

Avgjørende at også privat kapital kommer på banen

 

Endringen vil kunne legge til rette for økte investeringer i norsk treindustri som en viktig og bærekraftig næring for framtida. Tilgang på kapital til konkurransedyktige betingelser er avgjørende for nye satsinger i skog- og trenæringen. 

 

– Skogene våre er det grønne skiftet i praksis, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

 

– De gir oss fornybart råstoff til et mangfold av miljøvennlige produkter, og de tar opp enorme mengder CO2 i et evig kretsløp. Skogen er derfor en av våre viktigste ressurser i framtidas nærings- og klimapolitikk, sier Bollestad.

 

Fondet kan forvaltes av Investinor om det ikke finnes egnede private forvaltere. Forutsetningen er at samarbeidet kan realiseres innenfor trygge statsstøtterettslige rammer. 

 

 

Les hele saken hos Regjeringen her.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.