Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.
11. mai 2021
Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser
11. mai 2021

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Foto: LMD

Avgjørende at også privat kapital kommer på banen

 

Endringen vil kunne legge til rette for økte investeringer i norsk treindustri som en viktig og bærekraftig næring for framtida. Tilgang på kapital til konkurransedyktige betingelser er avgjørende for nye satsinger i skog- og trenæringen. 

 

– Skogene våre er det grønne skiftet i praksis, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

 

– De gir oss fornybart råstoff til et mangfold av miljøvennlige produkter, og de tar opp enorme mengder CO2 i et evig kretsløp. Skogen er derfor en av våre viktigste ressurser i framtidas nærings- og klimapolitikk, sier Bollestad.

 

Fondet kan forvaltes av Investinor om det ikke finnes egnede private forvaltere. Forutsetningen er at samarbeidet kan realiseres innenfor trygge statsstøtterettslige rammer. 

 

 

Les hele saken hos Regjeringen her.