Dataangrep mot Norkart – 3,3 millioner kan være berørt
12. mai 2022
Kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak er avviklet
30. mai 2022

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen ønsker å redusere bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i 2022. Det var opprinnelig satt av totalt 435 mill. kroner til skogvern i Norge i år. Dette er nå foreslått redusert med over 10 %.

Krig i Europa, økte strømkostnader og et mål om å kompensere for høy oljepengeforbruk har skapt et trangt budsjett for Regjeringen Støre. Regjeringen har tatt grep for å redusere utgiftene med 17,5 mrd. kroner, og dette påvirker skogpolitikken på flere måter.

 

Mindre penger til skogvern

Regjeringen ønsker å redusere bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i 2022. Det var opprinnelig satt av totalt 435 mill. kroner til skogvern i Norge i år. Dette er nå foreslått redusert med over 10 %.

 

Alt skogvern i Norge skjer ved frivillige prosesser. Dette har vært svært vellykket både for skogbruket og miljøet. NORSKOG er glade for at Regjeringen står fast på at alt vern av skog fortsatt skal skje ved frivillighet. Det er derimot svært uheldig for skogeierne at det nå kuttes 50 mill. kroner til skogvern.

 

– Vi er ikke primært bekymret for omfanget av vernet, men for kompensasjon av vern. Det er allerede en rekke skogeiere som har inngått avtale om vern av skogområder, men som ikke har fått noen kompensasjon. De er enige med staten både om vern og oppgjør, og venter på pengene. Noen har allerede ventet så mye som opp mot tre år, sier Arne Rørå, adm. direktør i NORSKOG.

 

– Dette kuttet betyr at enda flere må vente enda lenger. Det er uheldig ikke bare for skogeierne, men også for tilliten til frivillig vern som prosess.

 

Det blir også færre midler til vern av tropisk regnskog i utlandet. På grunn av det høye antallet av ukrainske flyktninger foreslår regjeringen flere omprioriteringer innenfor bistandsbudsjettet, og Norges internasjonale klima- og skogsatsing kuttes blant annet med 300 mill. kroner.

 

Bevilgningene til restaurering av myr og annen våtmark reduseres også med 20 mill. kroner.

 

Skader

Regjeringen vil redusere bevilgningen til Statens naturskadeordning med 48,3 mill. kroner. Regjeringen begrunner kuttet med at det ligger an til å bli færre erstatningssaker i 2022 enn tidligere anslått.

 

Dette overrasker NORSKOG da det i år er mange erstatningssaker knyttet til bl.a. stormen 19. november i fjor. Vi antar at det gjenværende beløpet er stort nok til å dekke disse kostnadene, men er bekymret for at beløpet ikke vil være nok dersom nye stormer eller naturskader inntreffer. Klimaendringene medfører økt risiko for ekstremvær og skader, og vi mener regjeringen bør være forberedt på dette.

 

Midler til Bionova uteblir

Det var i utgangspunktet satt av 30 mill. kroner til oppstart av Bionova i 2022, men det ser ut til at ordningen ikke vil etableres før 2023. Etableringsmidlene uteblir derfor i 2022. NORSKOG antar at etableringsmidlene kommer tilbake uavkortet i neste års budsjett, og at det ikke vil gå på bekostning av midlene Bionova en gang skal dele ut.  

 

Viltoptimisme

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til viltformål med til sammen 5,5 mill. kroner. De økte bevilgningene skal dekkes ved et større kapitaluttak av Viltfondet, og skal i hovedsak gå til bestandsovervåking av hjort og villsvin, og digitalisering av jegerdokumentasjon. Noen av midlene skal også dekke økte utgifter knyttet til drift av villreinnemnder og jegerregisteret.

 

NORSKOG synes det er positivt at Regjeringen velger å styrke dette området. Budsjettet er for tiden trangt, og det er derfor godt å se at regjeringen ikke glemmer å investere i gode ordninger for viltforvaltning.