Viken Skog SA benytter forkjøpsretten og kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA
20. januar 2021
2021 blir et år hvor viktige skogpolitiske prosesser avgjøres i EU
26. januar 2021

Registrering av skogskader!

Ekstremværet «Frank» har nylig gjort betydelige skader på skog i flere områder på Østlandet og i Nord-Norge. Snøtunge trær er ekstra sårbare når vinden plutselig øker i styrke. Mye av skadene er fra de siste dagene, men noe er også fra tidligere i vinter. Slike skader kan også påvirke barkbille-situasjonen neste sommer, som vi følger tett med på.

Det er av interesse for NIBIO å forsøke å få en oversikt for å dokumentere skadeomfanget. Oversikt over skadene vil også være av interesse for flere aktører innen skogbruket, og i tillegg kan skaderapportene gi oss et viktig datasett for videre forskning på slike skader.

 

Vi oppfordrer derfor alle skoginteresserte til å registrere snø- og vindskader på skogen i Skogskader.no (https://skogskader.nibio.no/skadeform), hvor man i løpet av noen få minutter kan legge inn en rapport med kartfestet skadested som et punkt eller et område. Dette legges direkte inn på kart. Snø- og stormskader i samme området/bestand kan registreres i en felles rapport.

 

Dere finner mer informasjon om hvordan registreringene gjøres her: https://www.nibio.no/nyheter/husk-a-registrere-skogskader-na.

 

 

Med vennlig hilsen

Svein Solberg & Volkmar Timmermann

NIBIO