Kontroll av skogplantefelt ved hjelp av drone
4. oktober 2019
NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?
7. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

Rekordhøy formuesskatt på arbeidende kapital:

Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.

 

Samtidig oppjusteres estimatet for formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital i 2019 med 1,7 mrd. kroner, til 9,7 mrd. kroner. Sammen med enkelte skjerpelser i formuesskattereglene i arbeidende kapital gjør det at formuesskatten på arbeidende kapital kan ventes å bli rekordhøy i 2020.

Mange norske bedrifter opplever at formuesskatten gjør at investeringer får økt beskatning samtidig som marginene faller. Gründere kan oppleve å få skatt før bedriften kommer over i en driftsfase der investert kapital gir inntjening. Dette er svært uheldig i den omstillingsfasen mange norske bedrifter befinner seg i, med skjerpet konkurranse og behov for investeringer i ny teknologi og nye forretningsmodeller. Formuesskatten på arbeidende kapital bidrar til å svekke norske eieres og bedrifters investerings- og konkurransesituasjon i forhold til utenlandske eiere og bedrifter, som ikke belastes med formuesskatt. Det vil derfor styrke norsk verdiskaping om formuesskatten på arbeidende kapital ble avviklet.

For skog- og trenæringen som arbeider med å få ny skogindustri i Norge , er dette ikke et godt signal, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold