Nye kurs i den digitale skogskolen
13. juni 2021
Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin
14. juni 2021

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt

 

Helhetlig perspektiv

Rapporten undersøkte karbonlagringen i skog i vekst, klimagevinsten ved bruk av treprodukter og bioenergi, og skogbrukets utslipp. Resultatet viste at aktivt skogbruk gir en bedre klimaeffekt enn å la skogen stå, fordi skogen vil fortsette å vokse, samtidig som vi unngår bruk av fossilbaserte produkter.

 

Skogbrukets klimaeffekt blir ofte undervurdert, fordi en ikke ser skogbruk i sammenheng med den verdikjeden det er utgangspunkt for. Ofte inkluderes ikke substitusjonseffekten vi får ved å velge trebaserte produkter fremfor fossile produkter når skogbrukets klimapåvirkning diskuteres.

 

Også best på kort sikt

Rapporten motbeviser myten om at det er bedre for klimaet å la skogen få stå på kort sikt, slik mange påstår. Flere interesseorganisasjoner mener vi vil pådra oss en «karbongjeld» ved avvirkning, som ikke tilbakebetales fort nok, men dette stemmer ikke. Flere scenarioer med ulik grad av skogbruk ble sammenlignet, og scenarioet uten skogbruk hadde dårligst effekt også i over en tiårs-periode.

 

Rapportens hovedkonklusjoner

  • Det er ingen kortsiktig karbongjeld i våre langsiktige forvaltede skoger sammenlignet med mulighetene for å redusere eller slutte å felle. Tvert imot øker karbonlagringen i skogen kontinuerlig, mens trebaserte produkter reduserer fossile utslipp.
  • Mengden karbondioksid vil øke kraftig i atmosfæren dersom Sverige stopper skogbruket.
  • En 10 % reduksjon av hogst har ingen effekt på klimaet, men mengden fossile utslipp vil øke.
  • Det er behov for flere vitenskapelige studier av skognæringens klimapåvirkning, med tanke den helhetlige karbonbindingen i skogbruket og fornybare trebaserte produkter.

 

Les hele rapporten her.