Fordeling av midler fra Landbrukets utviklingsfond
20. desember 2023
Webinar: Hva skjer med tømmermarkedet i 2024? 
3. januar 2024

Skoggjødsling: Husk planlegging og søknad om støtte

I 2016 innførte regjeringen tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak. Ordningen fortsetter også i nåværende periode 2022-2026.

 

Støtteordningen er i tråd med regjeringens satsing på skoggjødsling som klimatiltak. All informasjon om tilskudd til skoggjødsling finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

NORSKOG oppfordrer alle våre medlemmer om å sette seg inn i støtteordningen, og til å planlegge neste års gjødsling allerede nå.

 

Skoggjødsling med helikopter

 

Pegasus Helicopter AS planlegger skoggjødsling med helikopter i 2024 på Østlandet og i Trøndelag. I den forbindelse vil det avholdes et Orienteringsmøte/Fagsamling på Gardermoen i januar 2024.

 

– Samlingen gjennomføres tirsdag 17.januar 2024. Mer informasjon om samlingen kommer så snart program og endelig adresse er bestemt, men vi oppfordrer alle til å holde av datoen allerede nå, melder Pegasus Helicopter AS.

 

All informasjon om samlingen, samt Pegasus Helicopters tjenester, finner du i vedlagte skriv.

 

Utkjøring til skogeiere

 

Også NORSKOG-medlem Brede Bredesen Opset, bosatt i Kirkenær, tilbyr skoggjødsling.

 

– Vi tilbyr utkjøring av gjødsel til skogeiere i nærområdet (Grue, Kongsvinger, Våler og Åsnes). Dette har vi gjort med traktorredskap og sentrifugalspreder. Vårt tilbud innen gjødsling innebærer i tillegg til selve leveransen også planlegging og befaring, opplyser Bredesen Opset.

 

Skogeiere som tidligere har benytter seg av tjenester fra Bredesen Opset mottar informasjon og pristilbud før bestillingsfristen på gjødsel går ut på våren. Alle interesserte skogeiere kan kontakte Bredesen Opset på epost (brede(a)bredesenopset.no) for å bli satt på mailinglisten.