Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017
12. januar 2018
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet
12. januar 2018

Spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til Statsråd Helgesen om ulv.

Emilie Enger Mehl (Sp) har i dag innlevert et spørsmål til klima- og miljøministeren angående ulv (se saken). NORSKOG synes dette er et betimelig spørsmål nå og vi ser med stor interesse fram til svaret fra Statsråden

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet, Hedmark

Spørsmål
Emilie Enger Mehl (Sp): Det er per 9. januar dokumentert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Minst sju av disse er registrert i helnorske revir. Dette betyr at ulvepopulasjonen ligger langt over vedtatte bestandsmål.
I hvilke revir vil statsråden gjøre vedtak om økt uttak for å nå vedtattet bestandsmål?

Svar
Vidar Helgesen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70811