Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark
8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

Frivillig vern av skog er et samarbeidsprosjekt mellom skogeierne og Staten der det er skogeierne som kommer med initiativet til foreslåtte områder. Forut for dette foregår det en løpende dialog med Staten om hvilke typer skog som er prioritert og hva som da må fremmes. Aktiviteten har nå vært på et høyt nivå i mange år. Arbeidet er svært kompetansekrevende og de som arbeider med dette på skogeiersiden, er spesialister innenfor sitt arbeidsfelt. NORSKOG mener derfor at det er viktig at budsjettene til skogvernet er forutsigbare og at det ikke oppstår store svingninger. I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020. Dette er et forslag som er godt i tråd med forutsetningene for vernearbeidet.

 

NORSKOG vil også bemerke at Klima- og miljødepartementet annonserer at vern av andre typer natur enn skog, tidligere kalt supplerende vern, skal fortsette. De legger opp til brede høringer og avveininger, men de tar ikke opp hansken ved å etablere et system for frivillig vern også for disse typene natur. Dette er sterkt beklagelig. Det er svært ofte de samme grunneierne som eier skog og f.eks. myr. For norske grunneiere vil det fremstå som uforståelig at Staten skal operere med frivillig vern av skogen mens f.eks. myr skal gjennomføres med tvangsvern. Dette kan umulig være spesielt gjennomtenkt, sier Yngve Holth i NORSKOG.