Statsbudsjettet 2021: Skogvern
8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet

Det foreslås bevilget 20 mill. kroner til en tilskuddsordning som omfatter flaskehalser for tømmervogntog på fylkesveinettet. Midlene skal bidra til en funksjonell og effektiv tømmertransport.

 

Forsterkningstiltak på bruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt blir prioritert.

 

Dette er langt mindre enn det som var planen når dette såkalte Bruprogrammet ble igangsatt. Planen var da at det skulle bevilges 50 mill. kroner i seks år, totalt 300 mill. kroner. Dette er ikke blitt fulgt opp. Dette er svært skuffende, ettersom disse midlene har stor betydning, sier Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

 

I tillegg er det bevilget 100 mill. kroner til vedlikehold av fylkesveinettet.