Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital
15. april 2021
Bærekraftig skogforvaltning skal bidra til grønn utvikling i Europa
16. april 2021

Stortingspolitikerne støtter skogplanting!

I tillegg har både Landbruks- og matdepartementet og regjeringspartiene arbeidet for å finne en god løsning for skoplantingen. 

 

Det er produsert i overkant av 30 mill. skogplanter som må i jorda innen begynnelsen av juli. Skogplanter er ferskvare som ikke tåler overlagring til neste sesong. Vanligvis brukes det utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre plantingen. I år som i fjor må denne arbeidskrafta erstattes av norsk arbeidskraft. Dette innebærer merkostnader til opplæring, oppfølging og kvalitetskontroll osv., som er beregnet til om lag 3 kroner pr. plante. Ordningen innebærer at denne kostnaden deles omtrent likt mellom skognæringa og felleskapet over statsbudsjettet.

 

Hele saken kan du lese her:PM Stortinget støtter skogplanting 14.04.21