Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital
15. april 2021
Bærekraftig skogforvaltning skal bidra til grønn utvikling i Europa
16. april 2021

Stortingspolitikerne støtter skogplanting!

Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG. 

I tillegg har både Landbruks- og matdepartementet og regjeringspartiene arbeidet for å finne en god løsning for skoplantingen. 

 

Det er produsert i overkant av 30 mill. skogplanter som må i jorda innen begynnelsen av juli. Skogplanter er ferskvare som ikke tåler overlagring til neste sesong. Vanligvis brukes det utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre plantingen. I år som i fjor må denne arbeidskrafta erstattes av norsk arbeidskraft. Dette innebærer merkostnader til opplæring, oppfølging og kvalitetskontroll osv., som er beregnet til om lag 3 kroner pr. plante. Ordningen innebærer at denne kostnaden deles omtrent likt mellom skognæringa og felleskapet over statsbudsjettet.

 

Hele saken kan du lese her:PM Stortinget støtter skogplanting 14.04.21