Tilskudd til tettere planting og gjødsling: Satser og frister
30. januar 2024
NORSKOG søker skog- og GIS-konsulent
6. februar 2024

Nytt kurs i lukket hogst – Nye datoer!

I den reviderte PEFC-skogstandarden er det en uttalt målsetning å øke andelen lukket hogst. NORSKOG er derfor glade for å ønske velkommen til kurs i lukket hogst! 

 

Skogbruket er i vinden om dagen, og mange har sterke meninger om hvordan skogen skal drives. Dette er en trend vi også ser i våre naboland. Nettopp derfor er det viktig for NORSKOG å levere på kompetansehevende tiltak, slik at skogbruket står best mulig rustet til å møte både samfunnets forventninger og formelle krav. Ett av mange kompetansehevende tiltak er ny kursserie i lukket hogst. 

 

Risikerer strengere regelverk 

 

I revidert PEFC-skogstandard, som trådte i kraft 1. mars 2023, er det en uttalt målsetning å øke andelen lukkede hogstformer i Norge, og at vi forplikter oss til å inneha den nødvendige kompetansen for å kunne planlegge og gjennomføre lukkede hogstformer.   

 

Lukkete hogstformer fungerer ikke alle steder. Men mange steder som hadde egnet seg for lukket hogst blir i dag snauhugget. For å oppfylle skogstandarden må skogbruket øke andelen lukkede hogster på disse arealene. Hvis ikke risikerer vi i fremtiden et strengere regelverk som gir mindre fleksibilitet når det gjelder å velge de riktige arealene for lukket hogst.   

 

Kursets innhold: 

 

For å øke fokus og kunnskap om lukket hogst har vi lagt opp et kurs med 3 sesjoner på Teams om skjermstillingshogst, småflatehogst og bledningshogst. Det vil bli én gjennomgang på dagtid og én på kveldstid for hver av disse temaene, slik at tidspunktene kan passe alle. Kurset vil ha stor vekt på praktiske, enkle råd når det gjelder:  

 

 1. Litt grunnleggende om vegetasjonstyper og vilkår for naturlig foryngelse.
 2. Enkle kriterier for hvor de enkelte hogstformene passer.
 3. Praktisk gjennomføring i skogen:
  • Befaring av utført lukket hogst i forskjellige stadier.
  • Planleggingsøvelser i bestand for vurdering om lukket hogst kan brukes og i hvilke form.

 

Bjørn Toverud startet med skjermstillingshogst og smågruppehogst på sin eiendom i Aurskog-Høland for ca. 30 år siden, og vil ha et hovedansvar for de to første kursdagene (skjermstilling- og småflatehogst). Mats Finne, biolog og skogbruker på egen eiendom, vil ha hovedansvar for sesjonen om bledningshogst.  

 

Kurset avsluttes med en skogdag hos Bjørn Toverud på Mangen i Aurskog-Høland.  På disse skogdagene vil det blir praktisk arbeid og øvingsoppgaver ute i felten. Vi kommer tilbake med mer detaljer informasjon om innhold for skogdagene.  

 

I etterkant av tidligere gjennomført kurs i temaet ble det utført evaluering blant deltakere. Denne viser at deltakere har hatt stort utbytte av kurset. Evalueringen av kurset finner du her.

 

Datoer:  

 

 • Onsdag 28. februar – Skjermstillingshogst (på Teams) –enten kl. 08:15-09:45 eller 18:30-20:00 
 • Onsdag 13. mars – Småflatehogst (på Teams) –enten kl. 08:15-09:45 eller 18:30-20:00 
 • Onsdag 20. mars – Bledningshogst (på Teams) –enten kl. 08:15-09:45 eller 18:30-20:00 
 • Skogdager i mai/juni med grupper inntil 20 deltakere. Flere datoer å velge mellom, som bestemmes senere.  

 

Priser og påmelding:

 

 • Pris for NORSKOG-medlemmer: Kr. 3 500,- 
 • Pris for ikke-medlemmer: Kr. 5500,-  
 • Kurset kan dekkes med skogfond. Siden dette er undervisning, er kursavgift ikke momspliktig.  
 • Det er begrenset antall plasser på kurset.  
 • Påmelding gjøres via følgende lenke.

 

Ved spørsmål eller andre henvendelser ta kontakt med Mats Finne (mats.finne@norskog.no) eller Bjørn Toverud (bjorn.toverud@norskog.no).