Generasjonsskifte og salg – kommunereformen har konsekvenser for tinglysning
7. november 2019
Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019
11. november 2019

Villsvinseminar – 26. november fra kl 18.00.21.30 i Askim kulturhus

Villsvinseminar - grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. NORSKOG er prosjektdeltaker i et samarbeidsprosjekt med Glommen Mjøsen Skog, Norges Bondelag og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold som omhandler villsvin. Landbruksmyndighetene har satt et mål om at det skal være minst mulig villsvin i Norge spredt ut over et minst mulig område. Om få dager legger Mattilsynet og Miljødirektoratet fram en handlingsplan for hvordan denne målsettingen skal nås. Denne planen vil bli presentert i møtet sammen med prosjektet.

Tekst:   Arne Rørå

 

Seminarprogram og invitasjon- Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge

 

Virussykdommen Afrikansk svinepest sprer seg raskt og ansees nå som en av verdens farligste dyresykdommer. Sykdommen representerer en stor risiko for norske svinebesetninger og har medført et stort politiske engasjement og internasjonalt samarbeid. Fra flere hold har det blitt fremført forslag om dramatiske tiltak som skuddpremie på villsvin, nedskyting av bestanden foretatt av SNO osv. NORSKOG har engasjert seg både i arbeidet med handlingsplanen og utvikling av villsvinprosjektet. Motivasjonen for dette har vært å sikre at forvaltningen av villsvin baserer seg på at jaktretten på dette dyret tilhører grunneieren på linje med annen jakt. Selv om villsvinet representerer en mulig jaktressurs for skogeierne har NORSKOG forståelse for og respekt for den trusselen afrikansk svinepest representerer, og vil gjøre det vi kan for å oppfylle den politiske målsetningen. Likevel vet vi at uavhengig av norsk politikk på området vil vi få en jevn tilstrømning av villsvin fra Sverige. Eneste måten å håndtere dette på er gjennom et velorganisert samarbeid på grunneiersiden. Prosjektdeltakerne representerer derfor nesten hele grunneiersiden i det området villsvinet finnes i dag.

 

Formålet med møtet er å informere om status for afrikansk svinepest, myndighetenes politikk på området, handlingsplanen, landbruksorganisasjonenes syn på villsvin, villsvinprosjektet og pågående lokalt arbeid knyttet til villsvin. Det blir god anledning til å stille spørsmål og vi håper så mange som mulig av NORSKOGs medlemmer vil delta i møtet.