FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen
25. mai 2021
Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen.
26. mai 2021

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15.

 

Akkurat nå er det fem store forskningsprosjekter på i gang i Norge der forskerne samarbeider med skognæring og interesseorganisasjoner for å finne gode løsninger og ny kunnskap. NORSKOG er partner i prosjektet ECOFOREST.

 

Den 2. juni fra kl. 12:00 til kl. 15:00 arrangerer vi sammen et åpent, digitalt seminar, der temaet er økt kunnskap og bedre dialog om norsk skog. 

 

  • Det blir innlegg fra ulike aktører utenfor forskningen, både skogbruket og miljøorganisasjoner. Hva er hovedutfordringer og kunnskapshull?
  • Til slutt blir det en debatt på ca 30 minutter der vi utfordrer fire politikere til å diskutere og reflektere over sammenhengen mellom kunnskap og politikk – når det gjelder norsk skog: Hvordan bør forskere og politikere jobbe sammen for få til god forvaltning av skog? Hvordan kan vi  bidra til at politikerne bruker forskningen i utforming av skogpolitikk?

 

Seminaret arrangeres av NORSKOG sammen med NINA, NMBU, NIBIO, UiO, WWF og SABIMA.

 

Mer info på nettsidene til Ecoforest og Facebookarrangementet.

 

Påmelding her: https://forms.office.com/r/6hdXB4C1AX