Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda

Skatt og samfunnsbidrag
4. april 2019
Overdrive skogvern i Norge
8. april 2019

Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda

For å sikre seg mot skrantesyke på villrein, vil Villreinutvalget for Hardangervidda nå få ned bukkebestanden.

DEL Mattilsynet har gitt Hardangervidda krav om å teste reinsdyra på Hardangervidda for skrantesyke etter at det ble påvist skrantesyke på Nordfjella mars 2016.

Skrantesyken hos villreina på Nordfjella er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Nå er Mattilsynet redd for at sykdommen skal spre seg til Hardangervidda.

Større risiko for bukker

For å utelukke og forhindre skrantesyke foreslår Hardangervidda Villreinutvalg en fellingskvote på 7.000 voksne reinsdyrbukker til høstens jakt. 7.000 dyr er nesten hele bestanden av reinsdyrbykker på Hardangervidda.

– Det må tilrettelegges for høy avskyting av bukker. Bukker har større risiko for å være smittet med skrantesjuke enn voksne hunndyr, og en prøve av bukker har stor verdi. I tillegg bruker bukkene større arealer og utgjør dermed en større risiko for å spre smitte, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

Mattilsynet ønsker å raskest mulig «friskmelde» bestanden på Hardangervidda. Det kan derfor bli aktuelt å fremskynde jaktstarten til 10. august, som et tiltak for å hindre skrantesyke, opplyser Villreinutvalget.

Hva er skrantesyke?

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein.

Sykdommen har tidligere bare forekommet i USA, Canada og Sør-Korea.

Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og til slutt død

Sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Hjernen til hjortedyr som er rammet av CWD degenerer og hjernevevet får et karakteristisk svampaktig utseende når en ser på det i mikroskopet.

Smittestoffet i skrantesyke, feilfoldede prioner, er svært hardført. Prionene kan holde seg smittsomme i miljøet i mange år. De har blant annet evne til å binde seg til jord, og de kan bli tatt opp i planter.

Smittede dyr kan skille ut prioner, for eksempel gjennom spytt, urin og avføring og på den måten smitte andre dyr direkte. Smitten kan også blir værende i miljøet, og bli plukket opp av dyr som er mottakelig for smitte.

Kan kjæledyr eller rovdyr få CWD?

Det er ingen rapporterte tilfelle av naturlig overføring av CWD fra smitta/syke hjortedyr til hund og katt, eller ville rovdyr.

Kilde: Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Dødelig og smittsomt

Veterinærinstituttet testet i 2018 lymfeknuter og hjerneprøver for skrantesyke av ca. 480 dyr fra Hardangervidda, og i underkant av 80 dyr fra Nordfjella sone 2.

Forskere ved Veterinærinstituttet har beregnet at det er rundt 67 prosent sjanse for at Hardangervidda er uten skrantesyke etter jakta i 2018. Mattilsynet har satt et krav om 99 prosent sikkerhet for å erklære områdene for smittefrie.

I løpet av 2019 og 2020 har man behov for svært mange prøver for å komme over 90 prosent sikkerhet for smittefrihet.

– Dersom sykdommen skulle spre seg ut av smittesonen i Nordfjella, vil konsekvensene være svært store. Skrantesjuke er en av de mest alvorlige sykdommer hos dyr vi noensinne har stått ovenfor i Norge, og skal vi lykkes i bekjempelsen, må det gjennomføres tiltak som nødvendigvis vil være inngripende for flere grupper, skriver Mattilsynet.