Kartlegger naturtyper

Frykter nye skogbranner på Østlandet: – Brannmannskapene blir slitne
13. juli 2018
Driftsstans pga. skogbrannfare
21. juli 2018

Kartlegger naturtyper

Sommeren og høsten 2018 kartlegger biologer naturtyper. Det skjer i deler av Kvæfjord, Harstad og Tromsø kommuner, samt åtte naturvernområder.

Miljødirektoratet står bak prosjektet og har engasjert Ecofact Nord AS til oppdraget i Troms. Fylkesmannen har foreslått kartleggingsområder.

En del av kunnskapsløftet for natur

Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Dette er et landsomfattende prøveprosjekt hvor målet er å lage et økologisk kartverk for Norge. Prosjektet skal også prøve ut kartlegging av naturtyper etter metoden, “Natur i Norge” (NiN). Vi håper dette gir kommunene bedre oversikt over naturen i egen kommune til bruk i planlegging.

Kvæfjord og Kvaløya

I Troms skal det kartlegges i to større områder. Det blir kartlagt i ruter på 500 x 500 m. Harstad – Kvæfjord 54 km² og for Kvaløya i Tromsø 25 km².

I utmarka i Harstad-Kvæfjord hvor de har et større dyrkingsprosjekt.

På Kvaløya i Tromsø, blant annet i området med plan om alpinsenter.

I tillegg kommer åtte verneområder i Troms:

Lullefjellet naturreservat i Storfjord

Prestvatnet landskapsvernområde i Tromsø

Lakselvbukt naturreservat i Tromsø

Nordkjosbotn naturreservat i Balsfjord

Gravrok naturreservat i Balsfjord

Stongodden naturreservat i Tranøy

Lemmingvær landskapsvernområde i Tranøy

Flatøya landskapsvernområde i Harstad

Kartleggerne kan ta kontakt med grunneierne

Kartleggerne vil ferdes på privat grunn, særlig i utmark. Men kan også komme i overgang mellom utmark og innmark, som i eldre slåttemarker og naturbeiter. I utmark gjelder allemannsretten for ferdsel til fots etter friluftsloven. I grenseland mot innmark, kan kartleggerne når det er praktisk mulig ta kontakt med grunneier.

Kartene ligger på høyre side.