Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.
11. mars 2019
Distriktsårsmøter i NORSKOG
12. mars 2019

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteti skog- og trenæringa. Strategi for å stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt.