Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.
11. mars 2019
Offensiv “Skogminister” ønsker mer bruk av skog
13. mars 2019

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteti skog- og trenæringa. Strategi for å stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt.