Søk om nasjonale rentemidler av skogfond
1. februar 2019
Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG
1. februar 2019

Elverum hogger mest skog

Hedmark er det største skogfylket. Det viser de nye tallene fra SSB, hvor Trysil topper lista over mest skog, mens det hogges mest tømmer i Elverum.

Del

Det er færre eiendommer som avvikler tømmer for salg, til tross for at samlet hogstkvantum stadig øker. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Elverum hogger mest

I 2017 solgte 13.700 av landets 127.000 skogeiendommer tømmer til industriformål. Det er 300 færre enn i 2016.

Tallene viser at Hedmark er det største skogfylket. Trysil kommune topper lista over kommuner med mest skogareal, med Ringerike som nummer to.

Selv om Trysil er kommunen med størst produktivt skogareal, er hogsten større i andre kommuner. Elverum kommune i Hedmark ligger øverst på lista over hogst av tømmer til industriformål i 2017. Åsnes og Kongsvinger kommune ligger rett under Elverum.

Mest privat eie

Av de 15 kommunene på lista, var 11 av dem fra Hedmark.

Tallene fra SSB viser at 84 prosent av det produktive skogarealet er i privat eie. Privatpersoner eier 79 prosent og andre private selskaper eier 5 prosent.

Staten har 9 prosent av skogarealet, mens kommuner/fylkeskommuner og bygdeallmenninger eier 3 prosent hver.

Del