Endelig dreies formueskatten mot dyre eiendommer. Det vil styrke norske bedrifter - Norskog
Styrker det private eierskapet
29. mai 2020
Utmana dig själv i Skogsmaran
31. mai 2020

Endelig dreies formueskatten mot dyre eiendommer. Det vil styrke norske bedrifter

Selv om endringen foreløpig er beskjeden, er det gledelig at Regjeringen legger frem forslag om å redusere formuesskatten for heller å skattlegge dyre boliger og fritidseiendommer.

Formueskatten har vært en mare for norsk eierskap. Dersom du er norsk eier, må du betale denne skatten på formuen din. Dilemmaet er at utenlandske eiere slipper. Og at formuen nordmenn skattes av, omfatter verdiene i bedriftene de eier. Bygninger, maskiner, roboter, mærder, laboratorier og annet utstyr som bidrar til å skape arbeidsplasser og eksportinntekter inngår i grunnlaget som utløser skatten.

 

For oss uten store formuer er ikke dette så lett å sette seg inn i. Når de «rike» piper over formueskatten er det lett for oss å te