Virkeslagren åter på normala nivåer
20. februar 2019
#Motkultur Skogen må flyte
20. februar 2019

Får 7,6 millioner av Forskningsrådet

Borregaard har fått 7,6 millioner kroner i støtte til et prosjekt for utvinning av bioaktive stoffer fra gran.

Målet for forskningsprosjektet er å utnytte sidestrømmer fra treforedling gjennom å utvikle høyverdi produkter, prosesser og bruksområder basert på bark, flis og kvistmasse fra gran, skriver Borregaard på sine nettsider.

– Borregaard utnytter rundt 90 prosent av tømmerstokken til produkter i dag. Resten går til energiproduksjon til produksjonsprosessene våre. Lykkes vi med dette prosjektet, vil en enda større andel av tømmerstokken gå med til produksjon av verdifulle produkter som verden trenger, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

Blant mulige bruksområder er bakteriehemmende hjelpestoffer innen personlig pleie, biologiske plantevernmidler, dyrefôr, rekeoppdrett og farmasøytisk industri, skriver Borregaard.

Støtten er en del av Forskningsrådets BIA-program, der 475 millioner kroner er fordelt på 49 innovative prosjekter i en rekke norske næringer over hele landet. Støtten fordeles over tre år.