«Staten» avverkade skog med 40 signalarter, varav 26 rödlistade: «Skandalöst»
23. oktober 2017
Hvor kommer egentlig ulven fra?
23. oktober 2017

Gott klimat för att bygga i trä

Diagrammen talar sitt tydliga språk: Trä har haft svårt att hävda sig mot konkurrerande byggmaterial de senaste decennierna.

Medan produktionen av cement och stål har ökat med nästan 500 procent sedan 1980 har produktionen av trä bara ökat med 30 procent. Men inte bara volymen släpar efter. Sedan 1990 har priset på trävaror ökat med cirka 10 procent. Aluminium har ökat med runt 60 procent och priset på stål mer än fördubblats. Priset på betong för byggnadsändamål har ökat med uppåt 230 procent.

Varför har trä haft så svag utveckling jämfört med andra byggmaterial?

– Förädlingsvärdet för sågverken har utvecklats svagt historiskt sett. Det är en stor fråga, och det är hela branschens utmaning att vända trenden, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker för träprodukter hos Skogsindustrierna.

Trä i höghus kommer

Men jämförelsen haltar lite, anser han. Först nu finns byggsystem för trä i mer modernt byggande, höga hus i urbana miljöer, som tidigare varit hänvisade till stål och betong.

– Nu börjar trä även i högre hus tillåtas i allt fler länder, till exempel Kina, och där finns en oerhörd potential.