501 vil ha taksert granskog, men flere ser ikke skogen for bare trær…
13. desember 2019
Lasse André skjøt tre rådyr med ett skudd: – Dette skal egentlig ikke gå an
17. desember 2019

– Hjorten må tildeles der hjorten står

Leder i Ålvundfjord Vest Hjorteviltområde er bekymret for jaktbelastningen i område Øst. Det kommer fram i en epost som er sendt til Sunndal kommune.

DEL Årets hjortejakt går mot slutten, og noen opplever at det er felt færre dyr enn tidligere. Dette gir opphav til bekymring for det som oppfattes som høy avskyting i nærliggende jaktområder. Det har fått leder i Ålvundfjord Vest Hjorteviltområde, Jermund Ansnes, til å henvende seg med sin bekymring i en epost til Sunndal kommune.

– Som leder i Ålvundfjord Vest Hjorteviltområde og grunneier er jeg bekymret over utøvelsen av jakta i område Øst. I en høst der det er felt lite og mindre hjort – og mange grunneiere og jegere er bekymret for stammen – velger Ålvundfjord- og Ålvundeid Øst å slippe fri kvoten. Det vil si alle jakter fritt på gjenværende dyr på totalkvoten til forvaltningsområde, skriver Jermund Ansnes i eposten til kommunen.

Dette kan gi en lokal jaktbelastning, frykter Ansnes.

Kommunen svarer på henvendelsen fra Ansnes.. Svaret fra kommunen er skrevet av skogbruksrådgiver Tarald Thorshov i Sunndal kommune.

Det som bekymrer Thorshov er lav avskytning.

– Den største bekymringen min er den lave avskytingen på Ålvundfjord- og Ålvundeid Øst, ikke at de slipper fri kvota. Ingen ting tilsier at hjortestammen er mindre fram til og med vårtellinga 2019 (sett hjort og vårtelling). Et eller annet sted er hjorten. Ingenting tilsier en kjempestor avgang på hjort, skriver Thorshov i sin svar-epost.

Thorshov kommer inn på problematikken om hvor hjorten skal skytes.

– Hjorten må tildeles der hjorten står! På Meisingset varierer dekar per tildelt hjort fra 200 – 2000 dekar. Dette er det ingen som får til i Sunndal. De som ikke har hjort vil ha like stor tildeling som de som har mye hjort. For å løse litt på dette problemet har Ålvundfjord- og Ålvundeid Øst noen år hatt frislipp på kvota på slutten av jakta, skriver Thorshov i sitt svar.