Ekstremværet «Hans»: Bidra til skadeforebygging
6. august 2023
Supplerende vern: Les NORSKOGS høringsinnspill 
9. august 2023

Innspill til forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske

The side by side shotgun and the guksi on the pine stump - tinted image

 

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har oversendt et forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske til Europakommisjonen.

 

Det er allerede gjennomført grundige konsekvensutredninger på EU-nivå, men Miljødirektoratet ber nå om opplysninger om eventuelle forhold som er vesentlig annerledes i Norge utover det som allerede er belyst i konsekvensutredningen fra EU.

 

Les oversendelsesbrevet fra Miljødirektoratet her.

 

Miljødirektoratet ber om innspill spesielt om særnorske forhold som ikke er dekket av Echas konsekvensutredning knyttet til:

 

  • Drift av skytebaner og tilgang til skytebaner
  • Kostnader ved bygging av kulefang
  • Konsekvenser for gjennomføring av årlig skyteprøve for jegere
  • Konsekvenser for kommersielt fiske, fritidsfiske og akvakultur

 

Frist: 30. september

 

Mer informasjon om saken er gitt i vedlagte dokument. Dokumentet ligger også på nett. Innspill skal sendes til Miljødirektoratet via nettsiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak.

 

Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. For de som ønsker å sende inn innspill er fristen 30. september 2023.

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til Miljødirektoratets svartjeneste. Velg tema «kjemikalier og biocider».