Målrettet og visjonær klimapolitikk?
20. november 2020
Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar
23. november 2020

Klarer ikke å få levert massevirke

Samtidig som prisene på sagtømmer stiger på grunn av god etterspørsel opplever skogbruksnæringen problemer med å få levert massevirke til papirindustrien, skriver MITT KONGSVINGER.

Skogbruksnæringen har utfordringer med å få levert massevirke til papirindustrien, og er i dialog med sagbrukene for å se på muligheter for nyttegjøring av en større del av tømmeret som tas ut.

 

Per Kveseth i NORTØMMER og andre i næringen har kommentert saken nærmere her.