Klarer ikke å få levert massevirke
20. november 2020
Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?
24. november 2020

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Det oppdages stadig flere villsvin i Norge, noe som utgjør en stor risiko for norsk svineproduksjon og landbruk. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge har derfor høyt fokus.

Villsvinprosjektet ønsker derfor å invitere til et faglig webinar mandag 7. desember 2020 kl. 15.00-16.30 om villsvin og villsvinforvaltning. Hensikten er å informere alle interesserte om Afrikansk svinepest, villsvinsituasjonen i Norge, hvordan villsvinforvaltningen foregår i Sverige og hva vi kan gjøre for å håndtere villsvina mest effektivt. Mer detaljert program kan sees under:

 

Webinar-program:

 

15:00 Start

 

5 min Presentasjon av prosjektet

 

10-15 min Afrikansk Svinepest
                • Status i Europa
                • Mulige smittekilder
                • Hvordan motvirke smitte?

 

10 min Fakta om villsvin
                • Generelt
                • Bestandsovervåkning

 

10 min Svensk villsvinforvaltning
                • Hvilken beskatning er mest effektiv?

 

10 min Grunneierorganisering, etablering av villsvinvald
                • Drift av villsvinvald
                • Eksempel på grunneiergodkjenning

 

20 min Diskusjon

 

16:30 Slutt

 

Praktisk info:

Bruk linken under til å registrere deg for webinaret. Du vil få tilsendt en e-post med link til selve møte så snart du har registrert deg.

 

Link til registrering:
https://zoom.us/meeting/register/tJIudO-spjkoE9ed5c_Sok0lU6GDHEcCuD3X

 

Om Villsvinprosjektet:

NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold startet høsten 2019 «Villsvinprosjektet» med finansiering fra Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

Mer om prosjektet kan du lese her.