Hvorfor må det hete nasjonalpark?
23. desember 2019
Kampen om Moelven Industrier
30. desember 2019

Kort sagt, tirsdag 24. desember, Østmarka

 

Østmarka er en av Norges mest intensivt forvaltede og brukte skoger opp gjennom tidene. Her har det vært hugd og saget tømmer, vassdrag er demmet opp for å skaffe kraft og transportkanaler til virksomhetene. Lørenskog kommune har sågar vasshjulet fra en av sagene på Losby som sitt kommunevåpen.

I debatten som er gått i Aftenposten, er allikevel verdiskaping og bærekraftig bruk av natur helt borte. Marka ville ikke ha vært tilgjengelig for barnevogner, rullestoler, sykling eller ski, hadde det ikke vært for skogbruksaktivitet. Det er også en voldsom tillitserklæring til langsiktig og god forvaltning av ressursen at Østmarka er ønsket som nasjonalpark. Da er naturen forvaltet godt! I lys av at FN og forskningen er klare på at uten aktiv bruk og forvaltning av skogen vil ikke togradersmålet kunne nås, er det underlig at bruk forsvinner i debatten til fordel for vern. Skogen må bidra i klimakrisen og tilbyr fornybar ressurs som kan erstatte svært mange oljebaserte produkter. Hvorfor fjerne oss fra forvaltning og i stedet verne? Vern betyr jo at man parkerer en ressurs som vi må forvalte.

Som styreleder i Losby Bruk er jeg av stikk motsatt oppfatning. Det er svært verdifullt at det drives et aktivt og bærekraftig skogbruk på Losby og i Østmarka, tett inn mot Norges hovedstad. Det sikrer forståelse for at skog må forvaltes og brukes bærekraftig hos en viktig del av befolkningen. Vi må heller rette fokus mot å videreutvikle den bærekraftige forvaltning vi allerede har enn å parkere og verne en verdifull ressurs. Da må vi slutte å tenke vern, vi må tenke bærekraft og aktiv forvaltning.

Gunnar A. Gundersen, styreleder Losby Bruk

 

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter