FSC föreslås ge dispens för giftigt preparat mot barkborrar
13. juni 2019
Løvenskiold trur ikkje skogavtalen med EU vil hindre næringa
13. juni 2019

Norske Skog AS vurderer offentlig tilbud og notering av aksjer på Oslo Børs

Norske Skog AS har igangsatt en prosess for å vurdere et offentlig tilbud (IPO) og notering av aksjer på Oslo Børs.

Det opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

Norske Skog AS eies i dag av fond administrert av Oceanwood Capital Management Limited.

Den potensielle IPOen forventes å bestå av et offentlig tilbud av aksjer i Norge og en rettet emisjon til institusjonelle og andre profesjonelle investorer i noen andre utvalgte jurisdiksjoner.

Legger fram alternativ plan for Norske Skog

De største obligasjonseierne i Norske Skog som ikke har pant i selskapet lanserer nå sin egen plan for å redde selskapet. Det kan føre til konkurs, ifølge styreleder Christen Sveaas.

– Norske Skogs eier anser at en notering vil etablere en viktig plattform for fremtidig utvikling. Vi har hatt en sterk kontantstrøm til tross for fallende etterspørsel etter papirprodukter. Tilgang til kapitalmarkedet vil bidra til flere muligheter for å finansiere ytterligere vekst fremover. Vår langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere deler av papirmaskinene og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene, sier Sven Ombudstvedt, styreleder og konsernsjef i Norske Skog, i pressemeldingen.

Prosessen med å vurdere en IPO og notering av aksjene forventes gjennomført i andre halvdel av 2019, basert på rådende markedsforhold.

ABG Sundal Collier ASA og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, har fått mandat av Norske Skog som felles globale koordinatorer og tilretteleggere («Managers»), mens Carnegie AS har fått mandat som felles tilrettelegger.

Advokatfirmaet Thommessen AS er norske advokater for Norske Skog.

Forventer minst fem bud på Norske Skog

Ledelsen i Norske Skog AS forventer at det foreligger minst fem bud på selskapets sju fabrikker innen utgangen av mars.

Kraftig opptur for Norske Skog på børsen

Opp 56 prosent etter at det ble enighet om redningsplanen onsdag.