– De siste avvirkningstallene viser at vi har hatt et rekordår i skogen Norge, og det er gledelig å se at også etterspørselen etter fornybart råstoff fra et bærekraftig skogbruk er økende. Det er allikevel tankevekkende at om lag hver tredje tømmerstokk går til eksport uten noe viderefordeling i Norge. Her har vi store muligheter for verdiskaping og sysselsetting, og en oppgave som myndigheter og næringa må løse sammen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 

Etter omfattende nedleggelser i norsk treforedlingsindustri har eksporten av tømmer fra Norge økt. Siden 2013 har omlag en tredjedel av tømmer gått til utenlandsk industri.

 

Årlig tilvekst i norske skoger er om lag 24 millioner kubikkmeter.