Vil teste ut ulike jaktformer på villsvin i Rakkestad
4. desember 2019
Barkbilleangrep i Europa er en klimakatastrofe
5. desember 2019

Nytt stort næringsbygg med trematerialer åpnet

Arkitektene i Helen & Hard og SAAHA har tegnet bygget, og fasaden består nesten utelukkende i glass, mens interiøret i stor grad er preget av tre.

Finansparken i Stavanger åpnet 29. november. Arkitektene i Helen & Hard og SAAHA har tegnet bygget. Rubicon AS har levert fasadene. (Foto: Sindre Ellingsen)

 

Den sørlige, og laveste, enden av bygget er vendt mot byens gamle trehusbebyggelse med en inngangsfasade i glass. Herfra stiger bygget i høyde mot nord, hvor den høyeste delen er på sju etasjer.

 

– Tre er miljøvennlig og bra for helsen. Ved å bruke tre bygger vi videre på trehusbebyggelsen i Stavanger. Tre er bærekraftig, gir bedre luftkvalitet og inneklima, reduserer støy, og skaper trivsel. Treets egenskaper er i tråd med våre verdier, sier arkitekt og daglig leder i SAAHA AS, Thor Olav Solbjør, i en pressemelding.

 

Det er brukt massivtre i gran og limtre av bøk og gran. I himlingene er det ask. Tre underetasjer i betong rommer parkeringsplasser og tekniske rom.

 

Finansparken var opprinnelig planlagt som et BREEAM Excecllent bygg. Nå ligger det an til å bli sertifisert Outstanding, som det femte i Norge så langt.