Norske Skog låner 265 millioner euro til emballasjeprosjekter
14. oktober 2021
Meld deg på SKOGFORUM på Honne
19. oktober 2021

– Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien

– Det er positivt at regjeringen peker på at det må stilles klimakrav til byggenæringen der det blant annet stilles krav til offentlige anskaffelser og stimuleres til mer energieffektivisering. Dette er i tråd med hva store deler av byggenæringen har ønsket. Vi er også svært glade for at regjeringen ser på tre som byggemateriale som en del av løsningen for å nå klimamålene, der man har blikket rettet også mot rehabiliteringsmarkedet og forlenget levetid på bygg. Treindustrien ser frem til det annonserte utviklingsprogrammet for trebygg og fornying av bygg, utdyper Finstad.

 

– For bedriftene i treindustrien er samferdsel en avgjørende rammebetingelse. Vi ser at Regjeringen både vil ha mer gods på bane, fjerne flaskehalser på veinettet og utbedre fylkesveinettet. Vi skulle ønske oss at regjeringserklæringen var mer konkret på hvilke tiltak man vil prioritere innenfor samferdsel, da industrien trenger forutsigbarhet for å investere. Vi ser fram til å samarbeide nærmere, slik at tiltakene som gir effekt for industrien kommer raskt på plass, sier Finstad.

 

  • Innlegget var først publisert hos bygg.no