Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket
14. oktober 2021
– Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien
15. oktober 2021

Norske Skog låner 265 millioner euro til emballasjeprosjekter

Lånebetingelsene er ifølge selskapet attraktive og støtter den konkurransedyktige profilen til emballasjeprosjektene.
 
Den samlede finansieringen beløper seg til 265 millioner euro, eller omtrent 75 prosent av den totale investeringssummen på 350 millioner euro, hvorav 193 millioner euro knytter seg til emballasjeprosjektet i Golbey og 72 millioner euro til emballasjeprosjektet i Bruck.
 
Lånene vil trekkes etter hvert som investeringene påløper, og tilbakebetaling er planlagt og forventet å begynne rundt ferdigstillelse av hvert respektive prosjekt med gjennomsnittlig løpetid for lånene mot slutten av 2030.
 
Det opplyses at lånefinansieringen på 265 millioner euro er forventet å øke Norske Skogs årlige rentekostnad med omtrent 5 millioner euro på fulltrukket basis.
 
– Vi annonserte vår strategiske inngang i emballasjemarkedet i juni i fjor, og tok endelige investeringsbeslutninger for emballasjeprosjektene i april og juni i år. Vi annonserer i dag at vi har signert lånefinansiering med svært konkurransedyktige betingelser for begge prosjektene, og legger med dette en ny og viktig brikke på veien til å bli en ledende produsent av emballasje, sier administrerende direktør Sven Ombudstvedt i Norske Skog.
 
– Vi er svært fornøyde med den støtten vi har mottatt både fra eksisterende og nye relasjonsbanker for å kunne realisere våre ambisjoner. Kvaliteten på finansieringspakken og partene som har vært involvert vitner om prosjektenes gode lønnsomhet og relativt lave risikoprofil, sier han.
 
Meldingen fra Norske Skog kan du lese her.
 
Saken er hentet fra E24!