Landbruks- og matministeren takker Victor D. Norman for ledelse av NIBIO
16. desember 2022
Avtale om bevaring av natur vedtatt på naturtoppmøte i Montreal
20. desember 2022

Skatteutvalget foreslår skatteveksling.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mottar NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem fra utvalgsleder Ragnar Torvik. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartement

Skatteutvalget er bedt om å foreslå endringer i skattesystemet som kan forberede situasjonen er i dag. De legger i dag frem sitt forslag som innebærer en skatteveksling med store lettelser i skatt på arbeid, dette finansieres ved økt merverdiavgift, CO2-avgift, boligskatt og bedre utnyttelse av grunnrenteskatter på naturressurser.

 

 

«En slik omlegging vil gi mer verdiskaping, mindre økonomiske forskjeller og lavere klimagassutslipp»

– Ragnar Torvik.

 

 

 

Les hele saken fra Regjeringen HER