29. mars 2023

KONTROLL PÅ VILLSVINBESTANDEN I NORGE

De siste årene viser at det i større grad oppleves at villsvinpopulasjonen er på tilbakegang eller at situasjonen er uendret.
6. februar 2023

Unntak fra registreringsplikten for tilhengere

I Januar 2022 innførte statens vegvesen unntak fra registreringsplikten for noen tilhengere. Det har vært noe tvil rundt ulike tilfeller, og statens vegvesen har nå kommet med et skriv som tar for seg noen av disse tilfellene.
31. januar 2023

Manglende planting etter hogst i kyststrøka, årsaker og tiltak.

Det er grundig dokumentert at planteaktiviteten i deler av kystskogbruket er for lav til å være innenfor det vi forventer i et bærekraftig skogbruk. For å se nærmere på årsaksforhold og mulige tiltak for å bedre på dette har Norges skogeierforbund, AT Skog, Allskog, NIBIO og NORSKOG nylig gjennomført et prosjekt som viser at problemet er sammensatt, men peker likevel på konkrete tiltak som bør gjøres for å bedre situasjonen.  
31. januar 2023

Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023

Landbruksdirektoratet melder at tilskuddssatsen til suppleringsplanting er for 2023 økt til 40 %, ellers er satsene de samme som siste år.
17. januar 2023

86% av hogstvolumet fra 2021 kom fra hogst på privateide eiendommer

Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at 86% av hogstvolumet fra 2021 kom fra hogst på privateide eiendommer.
11. januar 2023

Landbruksdirektoratet melder om rekordår for hogst i 2022

2022 var nok et rekordår for skogbruket etter at rekorden fra 2021 ble forbigått med 64 000 kubikkmeter melder Landbruksdirektoratet. 
19. desember 2022

Skatteutvalget foreslår skatteveksling.

Skatteutvalget er bedt om å foreslå endringer i skattesystemet som kan forberede situasjonen er i dag. De legger i dag frem sitt forslag som innebærer en skatteveksling med store lettelser i skatt på arbeid, dette finansieres ved økt merverdiavgift, CO2-avgift, boligskatt og bedre utnyttelse av grunnrenteskatter på naturressurser.
16. desember 2022

Landbruks- og matministeren takker Victor D. Norman for ledelse av NIBIO

Ved årsskiftet går Victor D. Norman av som styreleder i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har ledet forskningsinstituttet siden det ble etablert i 2015. I styringsmøte fredag 16. desember ble Norman takket av Landbruks- og matminister Sandra Borch for god innsats gjennom disse årene.
13. desember 2022

Honne er solgt

Honne Hotell og Konferansesenter er solgt til Odin gruppen. Overtakelse av hotellet er satt til 15. januar.
8. desember 2022

Bergene Holm satser på biokarbon i Vestfold

Selskapet CarbonWorks Holding og datterselskapet CarbonWorks Haslestad etableres av Bergene Holm AS i samarbeid med WAI Environmental Solutions AS og Tschudi Bio Company AS. Selskapet skal bruke Bergene Holms fabrikk i Holmestrand til å produsere biokarbon, termisk energi og strøm. 
7. desember 2022

NORTØMMER ansetter!

Nortømmer ansetter tre regionsledere og en skogkulturleder. Nortømmer AS er et heleid datterselskap i konsernet NORSKOG. Nortømmer er et selskap som har som visjon å stå på skogeierens side.
29. november 2022

Statsråd hedrer skogfagsstudenter

Velg Skog stipend ble i går delt ut av landbruks- og matministeren Sandra Borch til skogfagsstudenter ved Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
24. november 2022

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

Statsforvalteren i Innlandet tar nå initiativ til et spesialkurs for regnskapsførere der man tar opp emner som skattemessige spørsmål generelt, tømmerkonto, avsetting til skogfond, behov for framtidige investeringer osv. Kurset administreres av Skogkurs, i samarbeid med Bondelaget og SF Innlandet.
18. november 2022

Tilskuddsmidler over LUF (Landbrukets utviklingsfond)

I jordbruksoppgjøret for 2022 ble det satt av 260 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets […]