– NIBIO har i løpet av få år blitt ett av landets viktigste forskningsinstitutter. Under Norman sin ledelse har virksomheten blitt en viktig samfunnsaktør, med et samfunnsoppdrag som strekker seg langt utenfor landbruks- og matsektoren. Jeg vil takke Norman for god ledelse gjennom syv og et halvt år, og for de solide resultatene som er oppnådd i denne perioden sier landbruks- og matminister Sandra Borch.