Villedende markedsføring fra Glommen Skog
29. mars 2019
Et nytt kapittel for vindkraften
1. april 2019

Skautravere protesterte mot vern: – Vi ble hørt!

Det ble ramaskrik da det i fjor ble kjent at et område i Røysjømarka var foreslått vernet som naturreservat. Nå er Trestikle naturreservat et faktum, men brukerne av marka har blitt hørt – og området kan fortsatt brukes til blant annet orienteringsløp.

DEL DRAMMEN: Det var før helga at det ble offentliggjort at Klima- og miljødepartementet hadde godkjent området Trestikle i Røysjømarka og Veia i Nedre Eiker som naturreservat. Det betyr at det legges strenge regler for bruken av områdene for å verne det som blir omtalt som sjelden, unik og sårbar natur.

For Trestikle er begrunnelsen at området består av gammel og lite påvirket skog med sjelden og sårbar natur, og at reservatet har en stor variasjon av naturmangfold og topografi.

For naturreservatet Veia blir det fremhevet at området representerer en bestemt type natur i form av kalkskog og bekkekløft. Også her blir det fremhevet av området byr på sjelden og sårbar natur.

Mange innsigelser

Da det i fjor ble kjent at det ble vurderte å verne Trestikle, kom det mange innsigelser fra brukere av området.

Speidere, orienteringsløpere og barnefamilier er blant dem som bruker området rundt vannet Trestikle i Røysjømarka.

Sju frivillige organisasjoner sendte brev Klima- og miljødepartementet, etter at det ble sendt forslag fra Fylkesmannen i Buskerud om å gjøre området til et naturreservat etter naturmangfoldsloven.

Foreningene mente dette ville forhindre tradisjonell bruk av området, både til idrett- og friluftsaktiviteter.

– Det er et sted som brukes veldig mye. I sommer valfartet folk dit, fortalte Terje Pettersen, som er frivillig i Røysjømarkas venner og Berger og Svelvik O-lag til Drammens Tidende da planene ble kjent.

– Veldig fornøyd

De sju foreningene mente også at området som ble foreslått vernet var for stort, og leverte sitt eget forslag til verneområde.

Nå er vedtaket fattet, og de sju foreningene har fått medhold i noen av innsigelsene de hadde. De har blant annet fått inn et punkt som sier at det tillates å arrangere orienteringsløp i området mot søknad.

De fikk imidlertid ikke gehør for å verne et mindre område enn foreslått.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan Fylkesmannen i Buskerud har hørt på våre argumenter og faktisk tatt med en del av våre forslag i verneplanen, sier Terje W Pettersen i Røysjømarkas Venner.

Foreningen jobber blant annet med å vedlikeholde og merke stier i området for å tilrettelegge området for turgåere.

– Vi som bruker marka er selvfølgelig opptatt av at den blir tatt vare på. I vår dialog med Fylkesmannen, har vi fått klargjort hva det innebærer at området får status som naturreservat. Vi er blant annet godt fornøyd med at vi kan fortsette å holde stiene i god stand, og at vi får muligheten til å arrangere turorientering og andre orienteringsløp i naturreservatet, sier Pettersen.

Pettersen etterlyser imidlertid noen klargjøringer.

– Kan man for eksempel kutte en kvist for å lage en pølsepinne eller ei seljefløyte? Dette er jo naturlige aktiviteter når man har med seg barn på tur i skogen, sier Pettersen.

– Gjort tilpasninger

Seniorrådgiver Eldfrid Engen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken bekrefter at de har lyttet til innspillene fra brukerne av marka.

– Vi har gjort noen tilpasninger, blant annet når det gjelder å arrangere orienteringsløp i området. Det er noen områder av verneområdet som er mer sårbare enn andre, og disse vil vi skjerme. Men i det store og hele kan brukere av marka stort sett bruke området som før, sier Engen.

Hun tror de som bruker marka har de samme interessene som miljømyndighetene.

– Dette er et område med unik gammelskog som byr på større opplevelser enn produksjonsskog og hogstflater.

Om det er greit å kutte en seljekvist for å lage seljefløyte eller en pølsepinne kan hun imidlertid ikke gi et entydig svar på.

– I utgangspunktet er det ikke lov å skade planter og trær i verneområdet, men det vil nok ikke bli slått ned på om noen kutter seg en pølsepinne. Det er ikke den type bruk vi er mest bekymret for, sier Engen.

Strenge regler

Felles for begge naturreservatene er at det legges strenge regler for hva som er lov. Man kan ikke skade eller ødelegge vegetasjon, det er forbudt å fjerne planter og sopp, man kan ikke sette opp bygninger, gjerder eller andre innretninger – og det er ikke tillatt å bruke reservatet til større arrangementer.

Vernet vil imidlertid ikke hindre alminnelig ferdsel i marka. Det blir fortsatt lov å sanke bær og sopp, man kan bade i tjernene, og man kan drive med både jakt og fiske i området. Det vil fortsatt være lov å tenne opp bål av tørrkvist på tider av året hvor bålbrenning er tillatt, og man kan fortsett drive vedlikehold av stier og traktorveier i området.

https://www.dt.no/vis/datasak/smartembed/kart-med-markor/?markers=59.6781%2C10.2963%2CTrestiklevannet&mapzoom=11&maplat=59.6882&maplon=10.2997

Vil du bli oppdatert hver morgen? Få de viktigste sakene fra DT rett i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev