Bærekraftig skogforvaltning skal bidra til grønn utvikling i Europa
16. april 2021
NORSKOG-webinar om skatt 20.april
17. april 2021

Statsforvalteren presenterer Innlandsskogbruket 2020 i tall

For første gang samles skogfondregnskapet og skogstatistikken for Innlandet.

Dette er første året skogfondregnskapet og skogstatistikken er samlet for Innlandet, som følge av sammenslåingen av Hedmark og Oppland i 2020.  En forandring fra 2019 er at Jevnaker og Lunner hverken er med i statistikken eller i skogfondregnskapet for 2020. De kommunene har gått over til Viken fylke. Det gir en liten nedgang i enkelte tall for regionen de har gått ut av og påvirker også fylkestallene, men samlet for Innlandet utgjør ikke dette noen stor endring.

 

Året har vært spesielt for skogbruket som for resten av samfunnet på grunn av pandemien. Det var en tid usikkerhet i tilgangen på arbeidskraft til skogkulturarbeid og hvordan virkesomsetning ville utvikle seg.  Det har blitt satt i verk tiltak for å avdempe dette med ekstraordinære tilskuddsordninger både for vårplantingen og for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket da det ble varslet permiteringer blant entreprenørene. Dette er omtalt i rapporten. Både skogfondregnskapet og statistikken viser at det til tross for denne usikkerhet i staren av året, ble et bra år med stor aktivitet både innen skogkultur og avvirkning. Detaljer finnes i Innlandsskogbruket i tall for 2020.

 

Les hele rapporten her.