Frykter trusselen om medlemsflukt: – Kan ikke leve med splittelse
3. juni 2019
Nå er den nye kaia på Mølen ferdig støpt
3. juni 2019

Utforsk tema:

Frøya kommunestyre har vedtatt å bruke en million kroner fra havbruksfondet til bekjempelse av sitkagra. Kommunen jobber med en plan for hvordan dette skal gjennomføres, og i planarbeidet har man behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen.

Meninger

– Sitkagrana MÅ bekjempes!

Meninger

– Rett og slett useriøst å skape et scenario om at all annen flora går til grunne og vi får en jungel av monstertrær

Allskog har utarbeidet et tilbud om kartlegging av alt skogareal i Frøya kommune. Og Fylkesmannen har gitt tilskudd på tilsammen 218.000 kroner til kartlegging og bekjempelse av sitkagran. Dette tilsvarer prisen Allskog har satt på sin kartlegging.

Formannskapet har godkjent at kommunen benytter seg av Allskogs tilbud, og siden dette er finansiert opp allerede, slipper man å bruke av millionen som er satt av til å bekjempe grana.

Det er plantet en million av disse på Frøya. Nå settes det av store summer til å bekjempe dem